Senaste aktivitet på webbplatsen

29 mars 2020 12:16 Lars Brynielsson redigerade Lars Brynielssons släktforskning
29 mars 2020 12:14 Lars Brynielsson har bifogat Lasse och Maggan släkt.pdf till Toppnivå
29 mars 2020 12:13 Lars Brynielsson redigerade Lars Brynielssons släktforskning
29 mars 2020 12:02 Lars Brynielsson redigerade Lars Brynielssons släktforskning
29 mars 2020 12:01 Lars Brynielsson har bifogat 2 Morfar Augusts anor.pdf till Toppnivå
29 mars 2020 12:00 Lars Brynielsson har tagit bort bilagan 2MorfarAugustsanor.pdf från Toppnivå
16 mars 2020 04:15 Lars Brynielsson uppdaterad 2MorfarAugustsanor.pdf
15 mars 2020 12:39 Lars Brynielsson redigerade Lars Brynielssons släktforskning
15 mars 2020 12:38 Lars Brynielsson redigerade Lars Brynielssons släktforskning
15 mars 2020 12:36 Lars Brynielsson har bifogat Posttrafiken Öland.pdf till Toppnivå
15 mars 2020 12:35 Lars Brynielsson har tagit bort bilagan Mina anor från Öland.pdf från Toppnivå
15 mars 2020 12:34 Lars Brynielsson redigerade Lars Brynielssons släktforskning
15 mars 2020 12:33 Lars Brynielsson har bifogat Mina anor från Öland.pdf till Toppnivå
15 mars 2020 12:28 Lars Brynielsson har tagit bort bilagan 2 Morfar Augusts anor.pdf från Toppnivå
15 mars 2020 12:27 Lars Brynielsson redigerade Lars Brynielssons släktforskning
15 mars 2020 12:18 Lars Brynielsson har bifogat 2 Morfar Augusts anor.pdf till Toppnivå
4 feb. 2018 08:30 Lars Brynielsson har tagit bort bilagan Mina anor från Öland.pdf från Toppnivå
4 feb. 2018 08:28 Lars Brynielsson redigerade Lars Brynielssons släktforskning
4 feb. 2018 08:27 Lars Brynielsson har bifogat Mina anor från Öland.pdf till Toppnivå
4 feb. 2018 01:28 Lars Brynielsson redigerade Lars Brynielssons släktforskning
4 feb. 2018 01:13 Lars Brynielsson redigerade Lars Brynielssons släktforskning
4 feb. 2018 01:12 Lars Brynielsson har bifogat Mina anor från Öland.pdf till Toppnivå
4 feb. 2018 01:06 Lars Brynielsson redigerade Lars Brynielssons släktforskning
4 feb. 2018 01:05 Lars Brynielsson redigerade Lars Brynielssons släktforskning
1 feb. 2018 14:24 Lars Brynielsson redigerade Lars Brynielssons släktforskning

äldre | nyare